فیلتر دیاتومه تصفیه آب HAYWARD مدل DE 2420

موجود

فیلتر دیاتومه ای تصفیه آب هایوارد

مقدار سیلیس موردنیاز: ۱.۴ کیلوگرم

میزاندفیلتراسیون: ۲۴ فوت مربع معادل ۲.۲ مترمربع

ابعاد محصول: قطر ۸ سانتی متر ارتفاع ۸۲ سانتی متر

توان آبدهی: ۴۸ گالن در هر دقیقه

دارای ده سال خدمات پس از فروش