فیلتر دیاتومه تصفیه آب HAYWARD مدل DE 6320

موجود

فیلتر دیاتومه ای تصفیه آب هایوارد

مقدار سیلیس موردنیاز: ۲.۱ کیلوگرم

میزاندفیلتراسیون: ۳۶ فوت مربع معادل ۳.۳ مترمربع

ابعاد محصول: قطر ۸ سانتی متر ارتفاع ۸۷ سانتی متر

توان آبدهی: ۷۲ گالن در هر دقیقه

دارای ده سال خدمات پس از فروش