اسکیمر استخر AQUA مدل گوشه ای

توسط : آکوآ AQUA
قیمت ما

درباره محصول

ویژگی های اسکیمر استخر Aqua

داذای مقاومت بالا در برابر خوردگی

امکان دسترسی به سبد از بالا و جلو

مجهز به سرریز محکم و قابل تعویض شدن