جاروی هیدرولیک استخر هایواتر مدل HW 3250

موجود

مشخصات محصول

ظرفیت محصول: ۴.۵ مترمکعب در ساعت