قرص کلر آنزیم دار

75,000 تومان

موجود

ویژگی های قرص کلر آنزیم دار:

قرص کلر آنزیم دار به دو صورت 200 گرمی و در بسته های یک کیلوگرمی  میباشد

وبرای استخر کاربرد دارد که قابلیت حل شوندگی آن 100 در صد میباشد و ته نشین نمیشود.

هر قرص مناسب برای ضدعفونی کردن 15000 لیتر آب در یک هفته برای استخر های رو بسته میباشد

و مزیت آن حل شدن به صورت آهسته در آب استخر میباشد و نیاز به کلر زنی روزانه نمیباشد.